معرفی شرکت

الف) موقعیت مکانی

واحداملاك و درز آب چناران درسال 1363 از واحد املاك وحومه سازمان مركزي آستان قدس رضوي منتزع وبا استقرار در شهرستان چناران فعاليت خود را آغازنمود. درادامه به منظور فراهم آوردن شرائط مناسب براي اداره امورموقوفات آستان قدس رضوي درمنطقه چناران وتأمين زمينه مؤثرجهت بهره برداري بهينه ازامكانات موجودوانجام فعاليتهاي اقتصادي لازم درمنطقه حسب مصوبه مورخ 3/6/1375 هيات محترم امناء وتأييد مقام منيع توليت عظماي آستان قدس رضوي به مؤسسه كشاورزي وموقوفات چناران تغييرومؤسسه درمورخ 5/12/1375باشماره يك دراداره ثبت مؤسسات چناران ثبت وپس ازتشكيل مؤسسه سازمان اقتصادي رضوي جزء مؤسسات زيرمجموعه گروه كشاورزي آن سازمان قرارگرفت.

مؤسسه کشاورزی وموقوفات چناران مؤسسه ای است که درشمال غرب شهرستان مشهد فعال می باشد.عمده مشتریان وخدمت گیرندگان آن مستأجرین(کشاورزان محلی) وخریداران محصولات کشاورزی می باشند.

ب) محصولات/ خدمات:

املاک و اراضی متعلق به آستان قدس رضوی که با تنظیم قرارداد اجاره با معاونت املاک و اراضی آستان قدس رضوی به عنوان ابوابجمعی تحت پوشش سازمان می باشد.شامل 72 مزرعه و پلاک ثبتی به سه منطقه تقسیم و به شرح جداول ذیل در حال بهره برداری می باشد.

مهترین فعالیت این سازمان حفاظت، احیاء و بهره برداری بهینه از املاک و اراضی تحت پوشش می باشد که با توجه به شرایط و سوابق از جمله واگذاری بخش عمده اراضی در اجرای قانون اصلاحات اراضی سابق به کشاورزان محلی در دو بخش ذیل انجام می گردد:

الف) املاک و اراضی استیجاری

ب) کشاورزی امانی

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
ایستگاه استقبال از زائرین پیاده سازمان کشاورزی و موقوفات چناران و شرکت خمیرمایه رضوی
ایستگاه استقبال از زائرین پیاده سازمان کشاورزی و موقوفات چناران و شرکت خمیرمایه رضوی
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما